Ułożenie kostki brukowej Kielce ul. Kopernika

Ułożenie kostki brukowej Kielce ul. Kopernika

Przedmiotem były prace dla firmy KARTEL S.A z siedzibą w Jędrzejowie ul.Przemysłowa 8. Budynek mieszkalny wielorodzinny Kielce ul. Kopernika 21.

Wykonanie robót ziemnych,załadunek i wywóz wraz z utylizacją mas ziemnych w ilości 940m³ i wykonanie robót brukarskich.

Ułożenie kostki brukowej 8cm w garażach pod budynkiem mieszkalnym w ilości 1300m².

Wykonanie cieku pieszojezdnego z kostki brukowej betonowej 8cm w ilości 800m².

Realizacje

Lajsbud Mirosław Lajs

ul. Zalesie 90
25-820 Kielce
tel. 604 898 600
e-mail: lajsbud@onet.pl
formularz kontaktowy»

projekt i realizacja: amill.pl