Prace wyburzeniowe na terenie Fabet

Prace wyburzeniowe na terenie Fabet

Przedmiotem umowy były prace wyburzeniowe oraz remontowo - budowlane prowadzone dla firmy FABET S.A w Kielcach przy ul.Ściegiennego 270.

Wyburzenie jednokondygnacyjnego budynku magazynowego. Zakres robót obejmował całkowite rozebranie budynku wraz z wykuciem fundamentów oraz segregacją materiałów z rozbiórki.

Wyburzenie jednokondygnacyjnego budynku wagi towarowej wraz z betonowymi i stalowymi urządzeniami wagowymi znajdującymi się pod powierzchnia drogi najazdowej.
Zakres robót obejmował całkowite rozebranie samej wagi oraz budynku wraz z wykuciem fundamentów,zasypaniem,zagęszczeniem i nadlaniem betonem.

Demontaż starych lamp oświetleniowych wraz z wykuciem stóp fundamentów.

Naprawa krat ściekowych,studni oraz odcinka kanalizacji deszczowej 100mb wraz z udrożnieniem i wymianą poszczególnych odcinków. Ukształtowanie spadków terenu do odprowadzenia wód gruntowych. Utwardzenie powierzchni pod samochody ciężarowe.

Demontaż starego ogrodzenia wraz z wykuciem słupków. Rozbiórka dwóch bram wjazdowych i szlabanu.

Wykonanie systemowego ogrodzenia wzdłuż posesji oraz wygrodzenie parkingu.

Demontaż stojaków stalowych.
Zakres robót obejmował rozebranie stojaków wraz z wykuciem fundamentów oraz uprzątnięcie terenu.

Termin realizacji od 02.06.2008r-29.08.2008r

Realizacje

Lajsbud Mirosław Lajs

ul. Zalesie 90
25-820 Kielce
tel. 604 898 600
e-mail: lajsbud@onet.pl
formularz kontaktowy»

projekt i realizacja: amill.pl