Prace dla ZHU TOM-BUD

Prace dla ZHU TOM-BUD

Roboty budowlane dla Zakładu Handlowo – Usługowego TOM-BUD z siedzibą przy ul. Bat. Chłopskich 77/7 w Kielcach.
Wykonano siedem zleceń związanych z robotami ziemnymi i wykonaniem dróg,parkingów i ciągów pieszojezdnych w ilości 6100m² kostki brukowej betonowej,ustawienie krawężników 620mb.

Jednym ze zleceń było wykonanie wykopu fundamentów pod budynek Nadleśnictwa przy ul. Łódzkiej w Kielcach,wykonanie drogi dojazdowej,parkingu i chodników z kostki brukowej betonowej w ilości 1800m² i wykonanie niwelacji terenu wraz z uformowaniem skarp i nasypów z zagęszczeniem.

Realizacje

Lajsbud Mirosław Lajs

ul. Zalesie 90
25-820 Kielce
tel. 604 898 600
e-mail: lajsbud@onet.pl
formularz kontaktowy»

projekt i realizacja: amill.pl