Prace budowlane przy węźle betoniarskiem Fabet S.A.

Prace budowlane przy węźle betoniarskiem Fabet S.A.

Przedmiotem umowy były prace budowlane związane z wykonaniem dla firmy FABET S.A z siedzibą w Kielcach przy ul.Ściegiennego 270 ,kompleksowej usługi polegającej na zamontowaniu nowo zakupionego węzła betoniarskiego.

Skucie istniejącej posadzki i rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu instalowania węzła betoniarskiego-ok.1 tys.m² powierzchni do skucia.

Dokonanie niezbędnych wyburzeń i wycięć otworów w konstrukcyjnych ścianach żelbetonowych hali-do wyburzenia ok.50 m² ścian żelbetonowych.

Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych pod fundamenty wraz z odwozem urobku -1000 m³ wykopu.

Wykonanie fundamentów ław i stóp pod urządzenia wchodzące w skład węzła i pod silosy na cement,kruszywa,mieszarkę,sterówkę,zaplecze,recykling,zbiornik wody i inne urządzenia wchodzące w skład węzła betoniarskiego -100 m³ betonu.

Wykonanie recyklingowego zbiornika wody o poj.50m³ oraz osadnika dla stałych resztek mieszanki betonowej.

Zasypki fundamentów wraz z zagęszczeniem -200m³.

Podbudowa pod nawierzchnię dla transportu ciężkiego wraz z wykonaniem odwodnienia terenu -1200m².

Wykonanie nawierzchni betonowej placu manewrowego -1050m².

Termin realizacji od 21.07.2009r – 30.11.2009r

Realizacje

Lajsbud Mirosław Lajs

ul. Zalesie 90
25-820 Kielce
tel. 604 898 600
e-mail: lajsbud@onet.pl
formularz kontaktowy»

projekt i realizacja: amill.pl